Tværkommunalt drifts-samarbejde om tandregulering

hos fem nordsjællandske kommuner 

Fem nordsjællandske kommuner drev hver deres egne tandreguleringsklinikker. Det indebar store lønudgifter og løbende store investeringer i meget specialiseret udstyr. I takt med faldende børnetal forudså kommunerne stigende enhedsomkostninger (udgift pr. barn), fordi deres muligheder for at tilpasse udgifter til løn og udstyr var begrænsede. 
Der gennemførtes en analyse af, hvad etablering af et fælles driftsselskab ville have af konsekvenser for både drifts- og anlægsøkonomi og for service- og kvalitetsniveau. Samtidig ville kommunerne have forslag til, hvordan kommunerne skulle dele udgifterne til selskabet.


Med inddragelse af både fagmedarbejdere og ledere blev der gennemført analyser og fremsat forslag til selskabets etablering og drift, fx: 

  • Hvordan skulle selskabet løse sine opgaver og i øvrigt samarbejde med de fem kommuner

  • Hvor mange medarbejdere og ledere skulle der være i selskabet

  • Hvilke fysiske rammer og hvilket udstyr skulle selskabet have

  • Hvilke besparelser ville selskabet kunne give hver enkelt kommuner (mindskede udgifter til fx lokaler, rengøring, el, vand, varme, vedligehold og udstyr)

  • Hvilke effektiviseringsgevinster kunne realiseres

  • Hvor skulle klinikker placeres geografisk, og hvad ville det betyde i transporttid for borgerne

Resultatet af A-2’s arbejde var en analyse, hvor både økonomiske, faglige og personalemæssige konsekvenser ved et tværkommunalt driftsselskab var beskrevet, og hvor de fem kommuner efterfølgende udtalte, at de ”…ikke kunne have ønsket sig en bedre beslutningsgrundlag for den politiske beslutningsproces”.

Udfordring

Kommunerne manglede et solidt beslutningsgrundlag for at kunne vurdere, om etablering af fælles drift af tandregulering var den rigtige økonomiske beslutning. 

Resultat

Med udgangspunkt i en udarbejdet analyse var kommunerne klædt godt på til den videre proces og beslutning om den fremadrettede løsning af kommunernes tandregulerings-opgave.

A-2 A/S   |   CVR: 25 73 49 63   |   Jægersborg Allé 4, 2920 Charlottenlund, tlf. 39 40 41 00   |   Vesterballevej 5, 7000 Fredericia, tlf. 39 40 41 00

A-2 A/S © 2020

  • Linkedin
  • LinkedIn - Hvid Circle