Lønstyring og -administration

Forøg værdiskabelsen fra din lønfunktion

A-2 har meget stor erfaring med at forøge den værdi, som lønfunktionen kan tilføre din organisation.

En øget værdi kan særligt skabes ved at:

 • Tydeliggøre hvem der gør hvad, så fejl i lønprocesserne reduceres

 • Forbedre samspillet med organisationen, så flowet i opgaverne blive bedre

 • Forbedre lønkontrollerne, så fejl i lønnen fanges før de kommer ud til lønmodtageren.

 • Forbedre samarbejdet mellem løn- og regnskabsfunktionen omkring afstemninger, så der sker en bedre overholdelse af lovgivningen og sikring af korrekt skattegrundlag

 • ​Forbedre ledelsesinformationen, så lønstyringen i organisationen forbedres.

A-2 kan tilbyde en metode, så din organisation systematisk får adresseret alle væsentlige områder:

 • Organisering: Hvordan ser den optimale organisation ud?

  • Centralt og decentralt ansvar

  • Kompetencebehov centralt og decentalt

  • Styrings- og forbedringsværktøjer.

 • Løndrift: Hvordan skabes en effektiv og korrekt løndrift?

  • Lønfunktionens årshjul med en effektiv tilrettelæggelse af opgaverne

  • Standardisering og dokumentation af processer

  • Implementering af effektive (og systemunderstøttede) kontroller og afstemninger. 

 • IT-understøttelse: Hvordan skabes en bedre integration og øget automatisering?

  • Valg og implementering af systemer, der understøtter organisationens behov

  • Reduktion i andelen af manuelle processer gennem digital indberetning og bedre integrationer mellem lønsystemet, økonomisystemet og fødesystemer (ex. vagtplanlægning)

  • Implementering af et pålideligt transaktionsspor, så fejl og snyd undgås.

Den samlede gennemgang af lønfunktionen kan udmunde et katalog med forbedringsforslag, der kan implementeres over en 1-3 årigperiode, med klare milepæle undervejs.

A-2 tilbyder at give din lønfunktion et konkurrencedygtigheds tjek. Det kan ske gennem:

 • Kortlægning af organisationens ydelser, så indhold og kvalitetsmål for hver enkelt ydelse fremstår tydeligt og kan sammenlignes med markedet

 • Beregning af omkostninger for ydelserne, så man kan sammenligne sig med markedet

 • GAP-analyse på, hvad der skal til for at lønfunktionen er på niveau med de krav, der stilles til en ekstern leverandør af lønservices.

A-2 kan facilitere indkøb af systemer og outsourcing af lønfunktionen. Det kan ske gennem:

 • Kortlægning af behovene for systemunderstøttelse og sammenholde det de løsninger, der er på markedet

 • Bistå med at gennemføre et indkøb af et nyt system og efterfølgende skifte af system til en ny leverandør

 • Bistå med at gennemføre en outsourcing af lønservices og understøtte den efterfølgende transition til en ekstern leverandør af lønservices.

Typiske A-2 ydelser:

 • 360 graders analyse af lønadministrationen

 • Hjælp til realisering af potentialet i løn- og personaleadministrationen

 • Dokumentation af services og omkostninger

 • Konkurrenceprøvning og outsourcing

 • Hjælp til leverandørstyring og insourcing, hvis der er utilfredshed med leverandøren

 • Ad hoc bistand

A-2 A/S      CVR: 25 73 49 63

Jægersborg Allé 4, 2920 Charlottenlund, tlf. 39 40 41 00
Vesterballevej 5, 7000 Fredericia, tlf. 39 40 41 00

 • LinkedIn Social Icon
 • email-filled-closed-envelope