top of page
Stak af magasiner

Kurser

Vi kan styrke din forhandlingskompetence

Certificeret forhandler - Teamcon®Forhandling

Kurset henvender sig til jer, der ønsker at styrke jeres forhandlingskompetence på et højt og kvalificeret niveau. Uddannelsen bliver afsluttet med en både skriftlig og mundtlig eksamen. Her fokuserer vi på praktisk gennemførelse af forhandlinger, herunder power forhandling, internationale og kulturbetingede forhandlinger og arbejde med egne cases, samt opbygning af interessebaserede partnerskaber.

Download kursusbeskrivelse og information (pdf)

Teamcon Forhandling

Forhandling - Psykologi og metode

"Getting to Yes" er en forhandlingsmetode, der i starten af forhandlingen sætter fokus på parternes interesser. Senere i forløbet afløses interesserne af parternes løsningsmuligheder og standpunkter. 

 

For mere information om kurset kontakt Jens Kittelmann.

Psyologi og metode

Teamcon® POWER Forhandling

På kurset bliver du klædt på til at forstå, imødegå og anvende POWER forhandling i prisforhandlinger eller andre standardpunktslignende forhandlinger. Kurset er også baseret på nødvendigheden af at kunne håndtere POWER forhandling inden for en partnerskabsrelation.

For mere information om kurset kontakt Jens Kittelmann.

Teamcon POWER forhandling

Teamcon® Internationale Forhandlinger

Her trænes deltagernes færdigheder som Interkulturel forhandler - dvs. også i forhandlingssituationer, hvor der er anderledes kulturelle værdier og "spilleregler" repræsenteret. Et omdrejningspunkt på dette kursus, som på alle vore kurser, er naturligvis relationsopbygning.

For mere information om kurset kontakt Jens Kittelmann.

Teamcon Internationale forhandlinger

Kontakt & tilmelding

Spørgsmål

Jens Kittelmann, Partner

E-mail: jk@a-2.dk

Telefon: 61 28 06 80

Tilmelding

E-mail: kursustilmelding@a-2.dk

Kontakt & tilmelding

Undervisere

Mikael Schwartz.jpg

Mikael Schwartz

Partner i A-2 

Mikaels forhandlingserfaringer stammer hovedsageligt fra indkøbs- og udbudsområdet. Mikael har blandt andet været indkøbs-chef i Forsvarets Koncern IT og har forestået utallige kommercielle og kontraktuelle forhandlinger.

Referencer

Daka.jpg

”Stort udbytte! - ikke mindst på det psykologiske område har uddannelsen sat sig spor - ikke kun ved forhandlingsbordet, men også i de daglige samarbejdsprocesser.

Engagerende undervisningsforløb - hvor teori og værktøjer præsenteres og indøves på en underholdende og tankevækkende facon.

En uddannelse jeg kun kan anbefale.”

Henrik Persen

Strategic Procurement Manager

Daka Denmark A/S

HenrikPersen.jpg
FMC.png

Et fremragende kursus, som intellektualiserer hverdagens store og små forhandlinger!

”Kurset præsenterer en række redskaber, der ikke alene lader sig anvende i forhandlingssituationer, men i alle situationer, hvor interesser skal varetages: Fra dagligdagens ledelsesmæssige opgaver, til komplekse forhandlinger med kommercielle forretningspartnere.

Kurset giver én kompetencen til at kortlægge og forklare egne og andres adfærdsmønstre, der forud for kurset var præget af intuition og følelsesmæssige-/relationelle forhold. Gennem forberedelse danner dette basis for strategisk velovervejede dialoger i forhandlingslokalet.

Kombinationen af teori, case storries og sjove praktiske øvelser giver umiddelbar lyst til at anvende den tilegnede viden i praksis! På det personlige plan opnår man som kursusdeltager en øget selvindsigt samt nyttige redskaber til bedre selvadministration i situationer af forhandlingsmæssig karakter”.

 

Steen Saaby

Manager Pilot & Process Development

FMC

SteenSaaby.png
UCpluc.jpg

… bidrager til at udvikle virksomheden

”Den interne kommunikation i enhver organisation er præget af mere eller mindre fælles referencerammer. I vores virksomhed har vi integreret de begreber og referencer, der benyttes i ”Certificeret Forhandler”.

i vores måde at samarbejde på”.

 

”En kommunikationsmetodik, der bidrager til at fastholde og udvikle virksomheden som en attraktiv leverandør og som en god og effektiv arbejdsplads.”

 

Jakob Thykier

Administrerende direktør

UCplus A/S

JakobThykier_edited.jpg
Graintec.png

Det tværkulturelle møde. Det er et område som alle med internationale forhandlinger bør stifte bekendtskab med.

”…lettilgængelige værktøjer til forhandlingsforberedelse danner et fundament for succesrige forhandlinger”.

 

”… god indsigt i forhandlingsformer og reaktionsmønstre”.

 

”Hvis noget skal fremhæves, så er det det emnet ”Det tværkulturelle møde”. Det er et område som alle med internationale forhandlinger bør stifte bekendtskab med”.

 

Steen Petersen

Regional Director, Asia

Graintec A/S

SteenPetersen.jpg
LaanSpar.png

…den uddannelse, som jeg har haft størst udbytte af i min karriere

 

”Klart det kursus/den uddannelse som jeg har haft størst udbytte af i min karriere. Kurset har givet mig solide værktøjer, som jeg i dag bruger ubevidst i alle forhandlinger.

- stærke værktøjer til både at forhandle eksternt og ikke mindst internt - uddannelsens teoretiske og praktiske opbygning er helt unik og skaber et solidt fundament hos den enkelte.

Uddannelsen kan på det kraftigste anbefales – også til en hel afdeling eller til et team, da den skaber et fælles forhandlingssprog, som gør at kommunikationen og forståelsen mellem medarbejderne bliver let og ukompliceret.”
 

 

Sejr Andreas Jensen

Erhvervsdirektør

Lån & Spar

SejrAndreasJensen.png

… mange højdepunkter

 

”Kurset ”Certificeret Forhandler” giver en god forståelse af forhandlingers forløb og redskaber til at styre dem.

 

Der var mange højdepunkter på kurset, men især arbejdet med persontyper, forskellige kulturer og forhandlingsmotiver var meget anvendeligt for mig i mit job. Underviseren var erfaren og god til at formidle sin viden. Kurset blev krydret med konkurrencer, gruppearbejde og opgaver, der fik undervisningen til at sidde fast. ”

 

Lars Vangsgaard Pretsch

Senior Category Manager
Novo Nordisk

LarsVengsgaardPretsch.png

… meget brugbare værktøjer … i alle typer forhandlinger

”I en interesseorganisation forhandler man til mange sider og ofte med flere parter på en gang. ”

 

”Kurset har givet mig en række meget brugbare værktøjer til at skabe overblik og til at udarbejde fornuftige strategier i alle typer forhandlinger. ”

 

Kasper Skov-Mikkelsen
Direktør
SikkerhedsBranchen

KasperSkov-Mikkelsen_edited.jpg
SikkerhedsBranchen.png
PrintHenriksSkolesEjendomsfond.png

Byggebranchen er traditionelt konfliktorienteret og domineret af powerforhandling

 

”Det tror vi ikke er vejen til succesfulde byggeprojekter. Med A2’s interessebaserede forhandlingskoncept og uddannelse har vi som bygherre tilegnet os et fælles begrebsapparat og konkrete værktøjer til at aflæse vores forhandlingspartneres motivprofil og sætte den i relation til vores egen, samt til at tilrettelægge forhandlinger. Dermed er vi tættere på vores mål om samarbejde frem for konflikt (i et mere end 500 mio. kr. stort  byggeprojekt) til gavn for alle projektets parter og for det ambitiøse byggeprojekt.


At uddannelsen så også var engagerende og underholdende bidrog desuden til at styrke de indbyrdes relationer i vores bygherreteam.”

 

Per Anker Hansen

Projektdirektør

Prins Henriks Skoles Ejendomsfond

PerAnkerHansen.jpg

…en række værktøjer

”Teamcon® Certificeret Forhandler uddannelsen har givet mig en række værktøjer, der gør mig i stand til at forberede og gennemføre forhandling på en systematisk måde - og styre uden om en række problemer der tidligere kunne skabe fastlåste forhandlinger og hindre resultater.”

 

 

Morten Kjærgaard

Senior IT System Manager

Ascendis Pharma

MortenKjærgaard.png
AscendisPharma.png
Referencer

Tidligere deltagere på Teamcon® Forhandling

Udvalgte virksomheder, institutioner og styrelser, der har deltaget på vore kurser:

A

ABB

Adtranz Danmark

Aker Maritime, Norge

Akzo Nobel Deco

Alm. Brand

Apotekeren

APV Heat Exchanger

Arkema

ARLA Foods

ARRIVA Danmark

AstraZeneca

ATP

B

Banedanmark

B-K Medical

Bladkompagniet

B. Braun

BRFkredit

Bygningsstyrelsen

C

Carl Rasmussen

Carlsberg

Casco Nobel

Cheminova

CSC Danmark

COOP

D

DAKA

Danfoss

Danfoss Drives

Danica Pension

Danske Bank

Dansk Byggeri

Dansk Industri

Dansk Shell

Danske Anlægsgartnere

Danske Fysioterapeuter

Densit

Digitaliseringsstyrelsen

DR

DS Håndværk og Industri

DSB

DONG

Dyrenes Beskyttelse

E

Electrolux Danmark

ELINDCO

ELMEQ

Energi E2

Estée Lauder Cosmetics

EUC Nordvestsjælland

F

Farvebasen

Falck

Ferrosan

Fertin

Finansrådet

Finansministeriet

Folketingets administration

Foss Electric

Forsvaret

G

GN Resound

Graintec

Group 4 Falck

Grønlands Selvstyre

H

Handytankers

HCS

Hedeselskabet

HNG

Hydraulico

I

Inco Danmark

Irma

J

Jyske Bank

K

KL

KMD

Kræftens Bekæmpelse

L

Landbrugsrådet

LEGO

L.M. Ericsson

LokalTog

Lundbeck

Læger uden grænser

M

Matas

Mejeribrugets

Arbejdsgiverforening

Metro Selskabet

Metro Service

MT Højgaard

Maersk Broker

Maersk Drilling

Maersk Container

Maersk Sealand

Maersk Gas Carriers

Multidata

N

NGF Nature Energy

Naturgas Midt-Nord

NCC

NESA

Nokia

NOMECO

Nordea

Novo Nordisk

Nykredit

O

OK grøn anlæg

Odense Kommune

Oracle Danmark

ORIGINS

P

PFA Pension

Post Nord

R

Rambøll

Realkredit Danmark

Region Hovedstaden

Region Sjælland

Rigshospitalet

Rigspolitiet

Risø

Rockwool

Roulunds Fabriker

S

Sadolin Farveland

SAS Danmark

SAS Business Services

Schur International

SGH

SikkerhedsBranchen

Statoil

Statoil Gazelle

Sundhedsstyrelsen

Switch

Systematic

Søværnet

 

T

Tekniq

Trafikstyrelsen

Topdanmark

Total Petrochemical

 

U

UCplus

Undervisningsministeriet

Uponor Wirsbo

 

V

Videnskabsministeriet

Vækstfonden

 

Ø

Ørestadsselskabet

Økonomistyrelsen

 

Å

Aalborg Lufthavn

AarhusKarlshamn

bottom of page