Kurser

Certificeret forhandler - Teamcon®Forhandling

Kurset henvender sig til jer, der ønsker at styrke jeres forhandlingskompetence på et højt og kvalificeret niveau. Uddannelsen bliver afsluttet med en både skriftlig og mundtlig eksamen. Her fokuserer vi på praktisk gennemførelse af forhandlinger, herunder power forhandling, internationale og kulturbetingede forhandlinger og arbejde med egne cases, samt opbygning af interessebaserede partnerskaber.

Læs mere

Forhandling - Psykologi og metode

"Getting to Yes" er en forhandlingsmetode, der i starten af forhandlingen sætter fokus på parternes interesser. Senere i forløbet afløses interesserne af parternes løsningsmuligheder og standpunkter. 

 

For mere information om kurset kontakt Jens Kittelmann.

Teamcon® POWER Forhandling

På kurset bliver du klædt på til at forstå, imødegå og anvende POWER forhandling i prisforhandlinger eller andre standardpunktslignende forhandlinger. Kurset er også baseret på nødvendigheden af at kunne håndtere POWER forhandling inden for en partnerskabsrelation.

For mere information om kurset kontakt Jens Kittelmann.

Teamcon® Internationale Forhandlinger

Her trænes deltagernes færdigheder som Interkulturel forhandler - dvs. også i forhandlingssituationer, hvor der er anderledes kulturelle værdier og "spilleregler" repræsenteret. Et omdrejningspunkt på dette kursus, som på alle vore kurser, er naturligvis relationsopbygning.

For mere information om kurset kontakt Jens Kittelmann.

A-2 A/S      CVR: 25 73 49 63

Jægersborg Allé 4, 2920 Charlottenlund, tlf. 39 40 41 00
Vesterballevej 5, 7000 Fredericia, tlf. 39 40 41 00

  • LinkedIn Social Icon
  • email-filled-closed-envelope