top of page

Offentlig styring og administration

Effektivitet, struktur og optimering

A-2 har gennem årene haft et meget bredt spænd af opgaver i stat, regioner og kommuner. Dette kombineret med at flere af vores konsulenter har haft egen karriere i det offentligt før ansættelsen i A-2, betyder at vi har dyb indsigt i vilkårene for den offentlige sektor.

I opgaveløsningen har vi klart blik for spillereglerne – herunder fx forvaltningsloven, økonomistyringen, samarbejdskulturerne, de mange bundlinjer og den politiske styring.

Samtidigt kan vi inddrage vores viden om arbejdsprocesser og opgavetilgange fra det private for at finde den bedste løsning til den konkrete situation.

 

Løsninger der sikrer øget effektivitet og som er klar til implementering.

Typiske A-2 ydelser

  • Strategisk rådgivning

  • Effektivisering og driftsoptimering, indkøb, investeringsplaner

  • Indkøb - strategi, politik og implementering

  • Implementering af lean

  • Indførelse af innovations- og forandringsparathed

  • Sparring og rådgivning

  • Projektledelse fra A-Z

  • Økonomiske analyser og modeller

  • Målstyring

Processer og driftsstyring

Strategic Collaboration,

Procesoptimering,

Effektivisering og forenkling (Simplimize, Lean o.l.), programledelse

Organisations-udvikling og forandringsledelse

Strategiproces,
Fusion, shared service og integration,
Out- og insourcing,
Organisationsudvikling og forandringsledelse

Optimering og økonomistyring

Økonomi- og målstyring,
BI og ledelsesinformation,
Budgetanalyser,
Budgettering og opfølgning, omkostningsstrukturer og registreringsrammer,
Etablering af kontroller og kontrolmiljø
 

Transport og logistik

Interessebaseret forhandling og Power-forhandling,
Stakeholder management,
Samarbejdshåndtering,
Forhandlingskurser,
Analyser og sparring

Tais Aasbjerg Petersen.jpg

Kontaktperson

Tais Petersen

+45 29 17 30 99

tap@a-2.dk

Partner

bottom of page