Kommuner

A-2 på KØF 2018
Kom og smag lækre muffins, bagt af Rosa fra Den Store Bagedyst og hør mere om A-2s erfaringer med kommuner. 

Vi har allieret os med Rosa fra Den Store Bagedyst 2017, som er kendt for sine kække bemærkninger og smittende latter. Hun vil være på vores stand (stand nr. 1) og bage lækre muffins - Kom og smag!

Hvis du vil vide mere om A-2's erfaringer med kommuner, så klik her

(Oprettet: 11-01-2018)

A-2 leverer input til Partnerskab

Udbudsportalen har etableret et Partnerskab, hvor de deltagende kommuner kan udveksle erfaringer med udbud, herunder blive klogere på udbud med forhandling. Du kan læse

Kenneth Flex' refleksion og læse mere om Partnerskabet her:

https://udbudsportalen.dk/2017/02/2017-et-aar-i-forhandlingens-tegn/
(Oprettet: 10-02-2017)

A-2 på KØF 2017
Kom og smag en nyfortolkning af den klassiske mazarintærte bagt af Den store bagedyst finalist, Jesper Hemmingsen.

Finalist fra Den store bagedyst Jesper Hemmingsen tilbyder friskbagt mazarintærte på A-2's stand nr. 29 - kom og smag!
(Oprettet: 12-01-2017)

A-2 og "Den Store Bagedyst" på KØF 2017

Igen i år kan du træffe A-2 på KØF. Du kan også møde Jesper Hemmingsen, finalist i "Den Store Bagedyst 2016" og smage en kage bagt af ham.

Det foregår på vores stand nr. 29 torsdag d. 12. januar i både første og anden pause.

Du kan også deltage i vores A-2 KØF quiz med fine præmier. Du deltager ved at svare på spørgsmålene på et postkort der kan afhentes på vores stand.

A-2 er på stand nr. 29, så kom og få en snak om, hvordan vi kan hjælpe med både, at reducere driftsudgifterne og bidrage til udviklingen af din Kommune.

Vi har arbejdet for mere end 50 kommuner og har blandt andet erfaring med:

 • Etablering af tværkommunale driftsfællesskaber

 • Budgetanalyser

 • Velfærdsteknologi - udbud

 • Optimering af kommunalt indkøb

 • Kommunal befordring samt styring og optimering af kommunens bilflåde

 • It - outsourcing af drift og optimering af it-kontrakter

 • LEAN og procesoptimering

 • Styring af anlægsudgifter

(Oprettet: 12-12-2016)

Kontraktkultur i kommunerne – et behov der overses!

For at sikre den danske velfærd, skal man sikre sin håndtering af leverandørerne til den. Danske kommuner har en vigtig opgave, der kræver fornyet fokus.

Klik her for link til artiklen i Danske Kommuner.

På alt fra indkøb af engangshandsker i hjemmeplejen til skolekridt i folkeskolen har kommunerne leverandører. En almindelig kommune med 50.000 indbyggere har således nemt omkring 1.000 leverandører, der hver for sig leverer for mere end 100.000 kroner årligt. Hertil kommer endnu flere leverandører med mindre omsætning. Spørgsmålet er, om der også findes 1.000 kontrakter, der sikrer den rette leverance på de rigtige betingelser?

En fornuftig kontrakt med de største leverandører er vigtigt, men det er kun første skridt. Det er afgørende at de også lever op til kommunens krav i hele kontraktperioden.  Det kan være krav fra politisk hold, om miljø, regler om børnearbejde eller krav til overenskomster, eller administrative krav om anvendelighed, pris, garanti, opsigelses­muligheder, dataejerskab, leveringsvolumen mv.

Sjældent er det dog, at kommunerne har helt styr på kontrakter og krav, når der købes ind. Og endnu mere sjældent kontrolleres leverandørerne løbende for, om de lever op til kravene. Hvad er risikoen ved dette?

Ser man isoleret på de politiske krav, er risikoen, at kommunerne køber et produkt, der ikke lever op til de politiske mål for kommunen. Det kunne være en leverandør af skolemad, der ikke lever op til mål for økologi, eller en vognmand, der ikke som aftalt bruger el-biler i sin betjening af kommunen. Det kunne også være en underleverandør på et større byggeprojekt, der ikke bruger overenskomstomfattede medarbejdere eller en leverandør, som benytter kræftfremkaldende ftalater i legetøj.

De administrative krav giver mere skjulte, men ikke mindre betændte risici: Hvordan håndterer leverandøren personfølsomme oplysninger? Er der skrevet en lejekontrakt på ti år på en bygning, der kun er i brug de næste to? Er en indgået aftale sikret for prisstigninger? Hvem betaler, hvis en loftslift har brug for vedligeholdelse, ud over hvad produktbeskrivelsen angav? Et cpr-nummer, der havner i de forkerte hænder er altid en betændt sag - for den kommunale administration såvel som for politikerne. Det er dog endnu mere besværlig, hvis man ikke kan dokumentere, at man tog de rette forbehold i kontrakten og førte fornuftigt opsyn med leverandøren.

For at løse disse udfordringer har danske kommuner behov for at udvikle en decideret kontraktkultur. Der skal anvendes standardiserede arbejdsgange og værktøjer i forbindelse med udarbejdelsen og drift af kontrakter. Og der skal etableres en fælles registrering af kontrakter og kontraktvilkår. Begge dele - standardisering og registrering - er essentielle for at nå til et punkt, hvor opfølgning på kontrakter og leverancer udføres med en tilfredsstillende regelmæssighed. Kort sagt: først et overblik - så en systematik.

En kulturændring er dog ikke blot design af en proces og udarbejdelse af et værktøj. Det er derimod en dedikeret indsats rettet mod uddannelse af de medarbejdere - central som decentralt - der dagligt indgår og administrerer kontrakter. De skal lære at betjene den kontraktmaskine, som kommunen har investeret i. Uddannelse og støtte i det daglige arbejde er derfor i en overgang nødvendigt for, at kommunalt indkøb kommer op på et højere niveau. Et niveau, der både sparer penge og besværligheder, men også sikrer den politiske styring med den offentlige velfærd. For velfærden foregår ikke kun på rådhuset som en kvantificérbar størrelse. Den foregår i høj grad også ude i dagligdagen. Der, hvor børnehaven får nyt sand til sandkassen på mandag og fru Pedersen onsdag får besøg af sin private hjemmehjælp.

Før man kan se udad på de leverandører, man ønsker ansvarlighed og tilregnelighed fra, er man nødt til først at se indad. Arbejdet med en samlet kommunal kontraktkultur er derfor en vigtig opgave i en stærk kommunal administration.

(Oprettet: 30-11-2016)

A-2 sætter national dagsorden for Smart City
A-2 har i samarbejde med Danske Kommuner og DI foretaget en undersøgelse om Smart City. Læs artiklen og få hele undersøgelsen der ligger bag.

Kommunernes og erhvervslivets forventninger til indfrielse af potentialerne ved Smart City er mange, men er forudsætningerne til stede? Mangler der en national strategi på området? Det og meget mere kan du læse om i artiklen i Danske Kommuner.

Du kan også dykke ned i undersøgelsen der ligger bag.

Vil du høre mere om hvordan din kommune konkret kan høste gevinsterne forbundet med Smart City inititiaver, så kontakt Chefkonsulent Morten Jung, der kan fortælle mere om A-2's praktiske erfaringer med Smart City projekter.

(Oprettet: 07-11-2016)


Kodeks for godt samarbejde gør en forskel
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner har i efteråret 2016 lavet en rundspørge til kommunerne om nedskrevne retningslinjer/kodeks for politikeres og embedsmænds gode 'opførsel'. Af artiklen i Danske Kommuner nr. 28 fremgår det blandt andet, at mindre end 10% af kommunerne har et kodeks for embedsmænd og ca. 20% har et kodeks for politikere.

 

En af de kommuner, der har begge slags kodeks, er Ringsted. Det vidste vi godt i A-2, for vi har nemlig haft fornøjelsen af at facilitere arbejdet med at udarbejde både "Kodeks for god politisk ledelse" og "Kodeks for god politisk betjening" - og vi tør godt påstå, at det har gjort en forskel i Ringsted, da vi har fået feedback i form af udsagn som "Vi har i meget høj grad fået value for money" og "A-2 har i meget høj grad været med til at skabe fundamentet for vedvarende forandring".

 

Det er vi naturligvis pavestolte af, men vi ved også, at et kodeks ikke er noget, der lever af sig selv. Det skal drøftes, diskuteres og med jævne mellemrum evalueres, hvis det skal "leve" og blive til en del af den måde, man omgås hinanden. Der er således masser af grunde til at arbejde med kodeks og retningslinjer med jævne mellemrum, men intet tidspunkt er mere oplagt, end når nye byråd og kommunalbestyrelser om godt et år tager hul på fire års nyt samarbejde. Netop her kan drøftelser om samarbejde mellem politikere og mellem politikere og embedsmænd for alvor være med til at skabe grobund for en sund, ærlig og respektfuld dialog, som er forudsætningen, hvis både politikere og embedsmænd skal lykkes.

(Oprettet: 02-11-2016)

Det værdiskabende budget
Er budgetmodellen tilpasset organisationen? Chefkonsulent Christian Braad gav svaret på Økonomiforum om det værdiskabende budget

Har du nogensinde stået i en situation, hvor du har tænkt: Hvorfor skal vi egentlig levere de her oplysninger til budgettet? Hvad bliver oplysningerne egentlig brugt til? Og skaber det nogen værdi for organisationen?

Det er jeg helt sikker på, at du har.

Mange organisationer forsømmer nemlig at drøfte og få lagt fast, hvilken værdi budgettet skal give for organisationen. Det uanset om vi taler om en offentlig eller en privat virksomhed.

Der er 5 helt centrale spørgsmål, der er gode at stille sig selv og sin organisation:

 • Hvilken værdi skal budgettet samlet set skabe og hvad er budgettets vigtigste formål (f.eks. omkostningsstyring, planlægning)?

 • Giver de valgte formål en øget værdi for ejerne (aktionærerne/byråd)?

 • Understøtter den valgte budgetmodel organisationens idegrundlag, værdier og strategi?

 • Hvilken værdi skal skabes for de forskellige målgrupper?

 • Kan vi måle den værdi, som budgetmodellen skal skabe for målgrupperne?

Spørger du controlleren om svaret på et eller flere af spørgsmålene, vil svaret ofte være, at det er ledelsen, der har besluttet, at budgetmodellen er opbygget, som den er. Oplysningerne i budgetmodellen skal dermed leveres, alene fordi de er bestilt og bestemt af ledelsen. Et svar som ikke gør os klogere på en opgave, der nemt risikerer at skabe en masse unødigt arbejde i budgetprocessen, som ikke er værdiskabende for noget niveau i organisationen.

Aktiviteters værdiskabelse, og dermed et budgets værdiskabelse, vurderes meget forskelligt fra organisation til organisation. Et par oplagte eksempler: I den traditionelle profitdrevne virksomhed vurderes en aktivitet som værdiskabende, hvis den skaber en økonomisk værdi for virksomheden. Mens en aktivitet i en offentlige organisation, f.eks. en kommune, vurderes som værdiskabende, hvis den holder sig inden for kommunalfuldmagten og et politisk mandat.

To vidt forskellige tilgange til værdi og værdiskabelse, der sat op imod hinanden fungerer som en god illustration af, hvorfor det er vigtigt at få fastlagt og kommunikeret ud i organisationen, hvilken værdi budgettet skal tilføre organisationen. En værdi som gerne skal stå mål med de ressourcer, der lægges i udarbejdelsen og opfølgningen på budgettet.

På samme måde er der 5 helt centrale spørgsmål, som alle bør stille sig om den effektive budgetproces.

Dem kan du se i præsentation ved at klikke her.

Et lille citat til refleksion:

"Ikke alt, der tæller, kan tælles. Og ikke alt, hvad der tælles, tæller"

 • Albert Einstein

Jeg håber, at dig og din organisation allerede har fastlagt hvilken værdi, budgettet skal tilføre jeres organisation. Hvis ikke -  så er hermed givet en velment opfordring til at komme i gang.

(Oprettet: 20-10-2016)

Resultatet af A-2s udbudsassistance: Nyt byinventar i Silkeborg Kommune

Onsdag d. 03.02.2016 kunne Silkeborg indvie den første nye buslæskærm. De eksisterende buslæskærme vil løbende blive udskiftet over de kommende måneder. A-2 har bistået Silkeborg Kommune med udbud af byinventar. Det er resulteret i 84 nye buslæskærme med tilhørende affaldsspande, tre nye fuldautomatiske toiletbygninger samt et antal reklamevitriner fra Clear Channel. Aftalen er en koncessionsaftale, som løber i 15 år. Byinventaret vil være en synlig fornyelse i bybilledet og for borgerne i Silkeborg Kommune.

Læs mere (Oprettet: 08-02-2016)

A-2 er stærkt repræsenteret på IKA'S årskonference 2016

A-2 er igen på IKA, så kig forbi til en uddybende snak og en velsmagende is.

A-2 har arbejdet for mere end 50 kommuner og har erfaring med arbejde inden for en række områder på Indkøbsområdet, bl.a:

 • Optimering af udbudsprocesser - flere udbud med samme resurser.

 • Compliance styring - hent pengene hjem  

 • Udbud af velfærdsteknologi

 • Udbud af IT systemer

 • Udbud af komplicerede anlægsaktiver

(Oprettet: 04-02-2016)

A-2 og Danske Kommuner har lavet undersøgelse om tværkommunale samarbejder
Hvad mener kommunaldirektører om de eksisterende tværkommunale samarbejder. Det kan du læse mere om i nedenstående artikel fra Nyhedsmagasinet Danske Kommuner og præsentation af undersøgelsen.

(Oprettet: 15-01-2016)


A-2 på KØF 2016
A-2 var igen i år stærkt repræsenteret på Kommunaløkonomisk Forum (KØF) 2016 i Aalborg, hvor vi vanen tro, bød alle interesserede på en samtale i vores stand samt en smagsprøve af Liv's (vinderen af "Den Store Bagedyst 2015") hjemmebagte kager.A-2 var igen i år stærkt repræsenteret på Kommunaløkonomisk Forum (KØF) 2016 i Aalborg, hvor vi vanen tro, bød alle interesserede på en samtale i vores stand samt en smagsprøve af Liv's (vinderen af "Den Store Bagedyst 2015") hjemmebagte kager.
(Oprettet: 14-01-2016)

Undersøgelse af tværkommunale samarbejder

A-2 har spurgt landets kommunaldirektører om kommunale driftssamarbejder. Af besvarelserne fremgår det, at 87% indgår i kommunale driftssamarbejder, ofte mere end et, og 74% oplever, at målsætningerne for samarbejderne bliver opfyldt.

Næsten to tredjedele planlægger at indgå i nye eller flere samarbejder inden for de næste tre år, hovedsageligt inden for de to områder ældre, social og sundhed samt teknik og miljø. Forventningen er, at samarbejderne vil skabe effektiviseringer, besparelser og/eller forbedre servicen. Valget af samarbejdspartner afhænger primært af geografisk nærhed til den/de valgte kommuner, tradition for at samarbejde og særlige kompetencer i den eller de valgte kommuner.
(Oprettet: 10-12-2015)

A-2 på Kommunaløkonomisk Forum 2016 (KØF)

A-2 er på stand nr. 17 hele tiden, så kom og få en dejlig kage bagt af Liv, og en snak om, hvordan vi kan hjælpe med både, at reducere driftsudgifterne og bidrage til udviklingen af din kommune.

Vi har arbejdet for mere end 50 kommuner og har blandt andet erfaring med:

 • Etablering af tværkommunale driftsfællesskaber

 • Budgetanalyser

 • Velfærdsteknologi - udbud

 • Optimering af kommunalt indkøb

 • Kommunal befordring samt styring og optimering af kommunens bilflåde

 • It - outsourcing af drift og optimering af it-kontrakter

 • LEAN og procesoptimering

 • Styring af anlægsudgifter 

Vi kan også drøfte den undersøgelse om driftssamarbejder i danske kommuner, som A-2 i samarbejde med Danske Kommuner har gennemført blandt landets kommunaldirektører. Undersøgelsens resultater offentliggøres i en artikel i Magasinet Danske Kommuner, nr.2, 2016, som udkommer torsdag d. 21. januar 2016.
Du kan møde Liv Martine Hansen vinderen af "Den store bagedyst 2015" på vores stand nr. 17 på KØF 2016.
Læs mere (Oprettet: 02-12-2015)

FIDIC kursus
A-2 har i en årrække hjulpet vores kunder med entrepriseretlige spørgsmål, og har igennem den seneste tid sporet en stigende interesse for at anvende FIDIC.

A-2 har i en årrække hjulpet vores kunder med entrepriseretlige spørgsmål, og har igennem den seneste tid sporet en stigende interesse for at anvende FIDIC, som er internationale bygge- og entreprisestandardkontrakt.

5 medarbejdere i A-2 har netop gennemført kursus i FIDIC, hvor medarbejderne fik undervisning i FIDIC systemet og anvendelsen heraf samt en dybere gennemgang af red book.

A-2's medarbejdere glæder sig nu til at kunne være vores kunder behjælpelige med rådgivning inden for dette område. 
(Oprettet: 27-04-2015)

A-2 er stærkt repræsenteret på IKA'S årskonference 2015

A-2 er igen på IKA, så kig forbi til en uddybende snak og en velsmagende is.

A-2 har arbejdet for mere end 50 kommuner og har erfaring med arbejde inden for en række områder på Indkøbsområdet, bl.a:

 • Optimering af udbudsprocesser - flere udbud med samme resurser.

 • Compliance styring - hent pengene hjem  

 • Udbud af velfærdsteknologi

 • Udbud af IT systemer

 • Udbud af komplicerede anlægsaktiver

 • Vi glæder os til at se dig.

(Oprettet: 22-01-2015)

A-2 på Kommunaløkonomisk Forum 2015 (KØF)

A-2 var stærkt repræsenteret på Kommunaløkonomisk Forum (KØF) 2015 i Aalborg, hvor vi vanen tro, bød alle interesserede på en is og en samtale i vores stand. Hovedemnet på KØF 2015 var "Kommunestyret efter kommunalreformen" og spørgsmålet om, hvordan rammevilkårene for lokalpolitikere og administrative ledere vil udvikle sig de kommende år. Det er emner som A-2 har stor indsigt i, gennem de opgaver vi løser for landets kommuner.

Hvis du vil vide mere om A-2's erfaringer med kommuner, så tryk her. 

(Oprettet: 12-01-2015)

Seminar om fremtidens beredskab

Formålet med konferencen "Fremtidens Beredskab- Kom godt fra start" var dels at få en status om, hvor kommunerne er i forhold til økonomiaftalen, dels med konkrete cases at inspirere til hvordan sammenlægningerne kan gribes an.

Konferencen opfyldte disse formål med:

Indledende opsummering af den lovgivningsmæssige status ved advokat Rikke Søgaard Beth, Horten
Case om hvordan Kolding Kommune har grebet sammenlægningen an med andre kommuner ved by-og udviklingsdirektør Thomas Boe og beredskabschef Søren Ibsen, begge fra Kolding Kommune
Præsentation af kommunaldirektørernes forventninger til sammenlægningerne ved markedschef Kenneth Flex, A-2 A/S
Perspektivering af Strukturudvalgets rapport og det videre forløb ved Kontorchef Pernille Vedsgaard Langeberg, Forsvarsministeriet
Case fra Ringkøbing-Skjern Kommune ved fagchef Jacob Bisgaard og beredskabschef Iver Sloth Kristensen
Yderligere perspektivering af strukturudvalgets arbejder ved bestyrelsesmedlem i Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Jakob Christiansen
I tillæg til de interessante indlæg var salen særdeles spørgelysten og en lang række perspektiver blev berørt.

Læs mere (Oprettet: 12-09-2014)

Fremtidens beredskab - kom godt fra start
Tilmeld dig nu, der er stadig ledige pladser. Programmet for fremtidens beredskab er nu fastlagt.

A-2 afholder torsdag den 11. september 2014 kl. 10.00-16.00 i samarbejde med advokatfirmaet Horten seminar om, hvordan fremtidens kommunale beredskab skal organiseres.

Hvordan skal det kommunale beredskab organiseres? Hvilke muligheder og udfordringer giver økonomiaftalen mellem regeringen og KL?

Kom til seminaret og få input fra de centrale aktører, så I kan komme godt fra start i den kommende omstrukturering.

Læs mere (Oprettet: 20-06-2014)


Parkeringsanlæg og den helstøbte forretningsmodel
Parkering som forretningsmulighed i et økonomisk perspektiv er ganske nyt i Danmark og har udviklet sig enormt de seneste år. Det gælder både for regioner, kommuner og private som i stadigt stigende omfang får glæde af synergier på tværs f.eks. gennem velstrukturerede OPP-projekter.

Fra idé til projekt

I maj holdt Byens Ejendom konference om parkering på Carlsberg i Valby. Her var A-2 repræsenteret ved Jimmy Holst Rydahl, som med i sin baggrund i parkeringsindustrien, holdt foredrag om økonomiske og strategiske perspektiver inden for p-området.

"Det kan lyde banalt. Men det er en stor fordel hvis man fra starten af et projekt har klarlagt sine forventninger til forretningsmodellen. Det er helt afgørende for projektets karakter, økonomi og finansiering at man f.eks. har en idé hvorvidt der kan etableres betalingsparkering, 2-timers zone og om der kan købes p-licens." sagde Jimmy Holst Rydahl om udgangspunktet for kommende parkeringsprojekter og udbuds- og forhandlingsgrundlaget mellem projekternes parter.

Kontraktmodeller og OPP

Regioner og kommuner har gode muligheder for at opnå ekstern finansiering til kommende parkeringsanlæg. Anlæg, som foruden at sikre gode infrastrukturforhold, også kan medvirke til at frigøre plads i gadebilledet som kan udnyttes til rekreativt rum til glæde for borgerne.

"For at sikre et optimalt udbytte af parkeringsanlæg både som leverandør, operatør og kommune, bør der være klare vilkår i kontrakten omkring den økonomiske udvikling generelt. Hvis kommunen hæver parkeringstaksten i området omkring p-anlægget, bør kommunen så opnå en del af stigningen i p-anlæggets omsætning?" Klare vilkår er med til at sikre gensidig synergi og mindske risikoen i projektet. Det er et vigtigt element, ikke mindst idet kontrakterne ofte strækker sig mange år ind i fremtiden.

Blandt de øvrige vilkår, der skal indgå i projektudformningen, kan anføres:

 • Business casen og driftsformer

 • Design og teknologi Kontraktens form og vilkår - OPP, managementkontrakt, koncession eller salg

 • Forhandling - Hvordan kan man som myndighed juridisk og fagligt indgå i forhandlinger med potentielle leverandører?

 • Afgiftsforhold - Dækningsafgift på p-anlæg

(Oprettet: 26-05-2014)

”Vi belønner dem, der stjæler bedst”
Endnu engang har Danske Kommuner og A-2 undersøgt et aktuelt emne i den kommunale sektor. Denne gang er velfærdsteknologi omdrejningspunkt for undersøgelse, dialogmøde og den spændende artikel i Danske Kommuner, hvor en række udvalgte kommunale ledere drøfter undersøgelsens resultater.
Læs mere (Oprettet: 15-05-2014)

OP konference
Partner Cuno Christensen faciliterede to spor på OP konferencen arrangeret af KL og DI. 

På konferencen om offentlig-privat samarbejde arrangeret af DI og KL, fungerede partner Cuno Christensen som facilitator på sporene "Mere innovation i facility management" og "Gode indkøbsaftaler er dem, der bliver brugt"

"Konferencen var yderst veltilrettelagt og deltagerne meget engagerede. Det kunne tages som indikation af, at både de offentlige og private aktører er parate til yderligere samarbejde" udtaler Cuno Christensen og fortsætter "Jeg håber, at A-2 kan medvirke til at fremme denne proces, der vil bidrage positivt til udviklingen af Danmark"For yderligere information kontakt Cuno Bille Christensen 2888 0102

(Oprettet: 02-05-2014)

A-2 og Danske Kommuner undersøger kommunal produktivitet

I samarbejde med Nyhedsmagasinet Danske Kommuner har A-2 lavet en undersøgelse om produktivitet i kommunerne.

Du kan læse om nogle af undersøgelsens resultater her

I Nyhedsmagasinet den 9. januar 2014 nr. 1 kan du desuden læse refleksioner over undersøgelsen fra kommunaldirektørerne Niels Højbjerg, Tomas Therkildsen og Hans Nikolaisen

Vil du vide mere så kontakt:
Søren Hyre-Fenneberg, tlf. 28 88 01 03, shf@a-2.dk eller
Morten Jung, tlf. 28 88 01 00, mju@a-2.dk

(Oprettet: 08-01-2014)

Kommunal befordring
A-2 har udarbejdet en rapport, som kortlægger praksis omkring kommunal befordring.
Læs mere (Oprettet: 23-01-2013)

KL's administrerende direktør Kristian Wendelboe besøger A-2’s stand på KØF 2013
KL's administrerende direktør Kristian Wendelboe besøger A-2’s stand på KØF 2013
Læs mere (Oprettet: 15-01-2013)

KØF 2014 - Kom og mød os på stand 15
Igen i år kan du træffe A-2 på KØF. Kom til stand nr. 15, få en is og en snak om, hvordan vi kan hjælpe med at reducere driftsudgifterne i din kommune. 

A-2 har udarbejdet en rapport, som kortlægger praksis omkring kommunal befordring.

Rapporten er baseret på en undersøgelse lavet i samarbejde med Kommunernes Landsforening blandt landets 98 kommuner. Overordnet viser undersøgelsen, at der er betydelige forskelle mellem kommunernes praksis i varetagelsen af befordringsopgaven. Det bekræfter tidligere analyser, der viser, at der er et potentiale for at reducere udgifterne på området. Forskellene mellem kommunerne kan genfindes i de forskellige temaer, der udgør grundstenene i varetagelsen af befordringsopgaven. Hent rapporten her og læs nærmere om forskellene.

I A-2 har vi gennem kørselsanalyser i en lang række kommuner opbygget stor erfaring med at hjælpe kommuner med at spare penge på befordringsområdet.

Kontakt chefkonsulent Søren Hyre-Fenneberg, shf@a-2.dk, 28 88 01 03 eller partner Cuno Christensen, cbc@a-2.dk, 28 88 01 02, hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med at reducere udgifterne til befordring i din kommune.

Find rapporten her:  Kommunal befordring

(Oprettet: 20-12-2013)

KØF 2013
I samarbejde med Danske Kommuner har A-2 gennemført en undersøgelse om fremtidens kommunale økonomistyring. Målgruppen for undersøgelsen var kommunaldirektørerne og 73% har valgt at svare. 

I samarbejde med Danske Kommuner har A-2 gennemført en undersøgelse om fremtidens kommunale økonomistyring. Målgruppen for undersøgelsen var kommunaldirektørerne og 73% har valgt at svare. Undersøgelsens resultater er blevet perspektiveret på et dialogmøde på Kolding Rådhus, med deltagelse af kommunaldirektørerne:

Torben Kjærgaard, Frederiksberg
Rikke Vestergaard, Kolding
Lasse Jacobsen, Viborg
Benny Balsgaard, Faaborg-Midtfyn
Med afsæt i undersøgelsens resultater og drøftelserne på dialogmødet, udarbejder chefredaktør Tom Ekeroth en artikel, der offentliggøres i Danske Kommuner op til KØF.

Besøg A-2 på KØF, stand 6 og hør mere om hvordan vi kan hjælpe med effektivisering af den kommunale drift

(Oprettet: 07-12-2012)

KØF 2012
A-2 har haft et par gode dage på KØF, hvor vi fik lejlighed til at tale med både nuværende og kommende kunder i den kommunale sektor. På billedet ser du vores konsulenter i samtale med Struers kommunaldirektør.
(Oprettet: 25-09-2012)

Udbetaling Danmark arrangement afholdt i Roskilde

A-2 afholdt 4. september 2012 et velbesøgt arrangement i Roskilde for kommuner om Udbetaling Danmark.

Her gennemgik A-2 resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse om kommunernes
forventninger til det kommende samarbejde med Udbetaling Danmark. Men især var
det interessant at høre, hvordan Halsnæs og Helsingør kommuner havde oplevet
samarbejdet med Udbetaling Danmark, da begge kommuner siden april 2012 har været
pilotkommuner og dermed har indhøstet erfaringer, som andre kommuner kunne lære
af. Erfaringer og gode råd blev levende og engageret formidlet af
borgerservicechef Lars Søndergaard og velfærdsservicechef Klaus Kollberg fra
Halsnæs Kommune samt centerchef Pernille Madsen og sagsbehandler Michala
Raahauge Lundgren fra Helsingør Kommune.

(Oprettet: 25-06-2012)

Comeback for det selvhjulpne menneske
I fremtidens velfærdssamfund skal der være fokus på det, borgeren kan, frem for det, som borgeren ikke kan. Rettighedstænkningen skal afløses af den selvhjulpne borger. Det handler om økonomi, men først og fremmest om livskvalitet og stoltheden over at klare sig selv. Kenneth Flex, Morten Jung fra A-2 og RedaktørTom Ekeroth fra Danske Kommuner inviterede to kommunale topledere til en samtale om velfærdssamfundets nye vej. Læs hele artiklen, som blev bragt i magasinet Danske Kommuner nr.
(Oprettet: 21-06-2012)

A-2 atter i top
Konsulentbranchen er i rivende udvikling i disse år og behovet for klassisk rådgivning og analyser til udvikling, implementering og integration af it-løsninger vokser i takt med den teknologiske udvikling.

A-2 følger med udviklingen og derfor er vi placeret i toppen af Computerworlds Top-100 undersøgelse. Læs mere om undersøgelsen her

Skulle I have behov for assistance og rådgivning, er I meget velkomne til at kontakte os.

Læs mere (Oprettet: 11-09-2017)

A-2 A/S      CVR: 25 73 49 63

Jægersborg Allé 4, 2920 Charlottenlund, tlf. 39 40 41 00
Vesterballevej 5, 7000 Fredericia, tlf. 39 40 41 00

 • LinkedIn Social Icon
 • email-filled-closed-envelope