Innovation & effektivisering

For at sikre sin organisations konkurrencedygtighed, kræver det i dag løbende forandringsprocesser, udvikling og nye tiltag. Samtidig er mange organisationer blevet optimeret på ressourcesiden, sådan at projekter, der falder uden for dagligdagens arbejdsfelter, skaber et stort pres på de eksisterende ressourcer i organisationen. Det kan betyde, at rammerne for innovations- og effektiviseringstiltag er begrænsede.

Især når det gælder nye initiativer, der skal forandre eksisterende processer, kan det være ressourcekrævende, hvilket kan resultere i, at fokus blive flyttet fra organisationens primære mål eller at de nye tiltag nedprioriteres eller støder på grund. Det til trods for at de nye tiltag på sigt skal være med til at danne organisationens grundlag for fremtiden. Derfor kan det vise sig at være yderst bekosteligt at undervurdere omfanget af et
projekts påvirkning på den eksisterende organisation.

Det er derfor en god løsning at tilknytte konsulenter til sine projekter inden for effektivisering, innovation og forandring. Det sikrer, at projektet holdes på sporet, både i forhold til målsætningerne og de tids- og budgetmæssige rammer.

A-2's konsulenter har mange års erfaring med rådgivning, sparring og projektledelse inden for innovation og effektivisering. Både i den private og den offentlige sektor, har A-2 medvirket i talrige projekter, og A-2's konsulenter har derfor en stærk referenceramme.

På brancheniveau har A-2 konsulenter, der har arbejdet på ledelsesniveau inden for en lang række brancher. Det muliggør, at der kan tilknyttes konsulenter med stort kendskab til de løsninger og muligheder, der ligger i branchen. Samtidig giver erfaringen en dyb indsigt i den udvikling, der er i gang.

Typiske A-2 ydelser:

 • Strategisk rådgivning

 • Effektivisering - Salgs- og driftsoptimering, indkøb, investeringsplaner

 • Indkøb / Procurement - strategi, politik og implementering

 • Implementering af lean

 • Indførelse af innovations- og forandringsparathed

 • Sparring og rådgivning

 • Projektledelse fra A-Z

 • Økonomiske analyser og modeller

 • Målstyring

 • Simplimize

 • 360 graders analyse af lønadministration

 • Anlægsøkonomistyring

A-2 A/S      CVR: 25 73 49 63

Jægersborg Allé 4, 2920 Charlottenlund, tlf. 39 40 41 00
Vesterballevej 5, 7000 Fredericia, tlf. 39 40 41 00

 • LinkedIn Social Icon
 • email-filled-closed-envelope