Indkøb

A-2 hjælper med at optimere indkøbsområdet ved at skabe overblik, øget produktivitet og effektivitet. Hvad enten der er tale om kommuner, statslige institutioner, private eller forsyningsvirksomheder, er der store besparelser at hente i en optimeret indkøbsfunktion.

Vores tilgang til indkøbsområdet er i tæt samarbejde med kundens medarbejdere, at grundige analyser, knivskarpe prioriteringer og fastlæggelse af en klar strategi på indkøbsområdet, skaber de resultater, der fremadrettet sikrer et effektivt indkøb i organisationen med millionbesparelse som resultat.

A-2's tilgang til indkøbsområdet

Med udgangspunkt i den individuelle kundes behov fokuserer A-2 på f.eks. at adressere følgende udfordringer:

 • At få fastlagt indkøbspolitik og strategi

 • At få skabt et overblik, med vores analyse værktøj, over indkøbsvolumen og beregne et realistisk besparelsespotentiale på grundlag af detaljeret viden om marked og priser

 • At udarbejde en prioriteret udbuds- og forhandlingsplan

 • At få etableret en indkøbsfunktion med de rette kompetencer, som kan løfte indkøbsområdet og realisere de krævede besparelser

 • At opbygge en kompetent indkøbsfunktion, der kan etablere et konstruktivt samspil med den øvrige organisation

 • At forbedre processer og metoder med henblik på at forbedre produktiviteten

 • At sikre bedre udnyttelse af og besparelser på eksisterende aftaler

 • At sikre effektiv rapportering af indkøbsfunktionens performance

Typiske A-2 ydelser

 • Udarbejdelse af indkøbsstrategi

 • Udarbejdelse af indkøbspolitik

 • Gennemførelse af indkøbsanalyse

 • Optimering af indkøbsprocesser

 • Vurdere nødvendige kompetencer i afdelingen

 • Udarbejdelse af paradigmer til udbud/tender requests

 • Compliance analyse

 • Udarbejdelse af leverandørstrategi

 • Etablering af indkøbsfunktion

 • Analyse af organisatorisk modenhed på indkøbsområdet

A-2 A/S      CVR: 25 73 49 63

Jægersborg Allé 4, 2920 Charlottenlund, tlf. 39 40 41 00
Vesterballevej 5, 7000 Fredericia, tlf. 39 40 41 00

 • LinkedIn Social Icon
 • email-filled-closed-envelope