Forsynings- & Miljøsektoren

Inden for Forsyning har A-2 arbejdet med en lang række virksomheder og har dermed opnået en forståelse for markedet og sektoren. A-2 har konsulenter og IT-specialister med mange års erfaring i forsyningssektoren. Vi har udført projekter inden for: vand, spildevand, forbrænding, el-handel, naturgas og renovation.

Vores projekter har blandt andet omfattet:

 • Effektiviseringsstrategi for forsyningsselskaber

 • Driftsoptimering - Analyse af effektiviserings- og optimeringspotentiale, lean-implementering, ABC-analyser, projektledelse og rådgivning

 • Indkøbsstrategi - Analyse af indkøb, udformning af indkøbspolitik og -strategi, kontraktstyring og leverancer samt udarbejdelse af leverandørstyringsværktøjer

 • Fælles serviceselskaber - analyse af behov og fordele/ulemper ved driftsdeling og udvikling af systemer samt modeller til omkostningsallokering (tilskud og bidrag)

 • Organisation, struktur og ledelse - effektivisering, fusion af afdelinger, funktioner eller virksomheder, ledelses- og organisationsudvikling, forandringsledelse, gearing til fremtiden

 • Udbud og outsourcing - Rådgivning og udformning i udbudsprocessen, tilrettelæggelse af udbudsforretning og udbudspolitik

 • Forretningsstrategi - Analyse og sparring i forbindelse med udarbejdelse af strategiske målsætninger i forretningsplanen

 • IT-systemer - Implementering, mål- og projektstyring. Implementering af IT-systemer, blandt andet CRM- og ERP-systemer (herunder SAP)

 • Overvågningsprogrammer

Nogle af vores kunder inden for Forsynings- & Miljøsektoren er:

A-2 A/S      CVR: 25 73 49 63

Jægersborg Allé 4, 2920 Charlottenlund, tlf. 39 40 41 00
Vesterballevej 5, 7000 Fredericia, tlf. 39 40 41 00

 • LinkedIn Social Icon
 • email-filled-closed-envelope