top of page

FORSYNING, ENERGI & MILJØ

Inden for Forsyning har A-2 arbejdet med en lang række virksomheder og har dermed opnået en forståelse for markedet og sektoren.

 

A-2 har konsulenter og IT-specialister med mange års erfaring i forsyningssektoren. Vi har udført projekter inden for: vand, spildevand, forbrænding, el-handel, naturgas og renovation.

Vores projekter har blandt andet omfattet:
  • Effektiviseringsstrategi for forsyningsselskaber

  • Driftsoptimering - Analyse af effektiviserings- og optimeringspotentiale, lean-implementering, ABC-analyser, projektledelse og rådgivning

  • Indkøbsstrategi - Analyse af indkøb, udformning af indkøbspolitik og -strategi, kontraktstyring og leverancer samt udarbejdelse af leverandørstyringsværktøjer

  • Fælles serviceselskaber - analyse af behov og fordele/ulemper ved driftsdeling og udvikling af systemer samt modeller til omkostningsallokering (tilskud og bidrag)

  • Organisation, struktur og ledelse - effektivisering, fusion af afdelinger, funktioner eller virksomheder, ledelses- og organisationsudvikling, forandringsledelse, gearing til fremtiden

  • Udbud og outsourcing - Rådgivning og udformning i udbudsprocessen, tilrettelæggelse af udbudsforretning og udbudspolitik

  • Forretningsstrategi - Analyse og sparring i forbindelse med udarbejdelse af strategiske målsætninger i forretningsplanen

  • IT-systemer - Implementering, mål- og projektstyring. Implementering af IT-systemer, blandt andet CRM- og ERP-systemer (herunder SAP)

  • Overvågningsprogrammer

Tais Aasbjerg Petersen.jpg

Kontaktperson

Tais Petersen

+45 29 17 30 99

tap@a-2.dk

Chefkonsulent

bottom of page