Evalueringsproces

Vi arbejder løbende med at kvalitetssikre og forbedre vores kurser. Det gør vi ved at evaluere:

 • Al gennemført kursusaktivitet

 • Alle kursusevalueringer forelægges underviserne og Quality Board, opsamlet
  halvårsvis. (Skulle en rekvirent ikke ønske evalueringen forelagt Quality Board,
  for eksempel af konkurrencehensyn, respekteres dette.)

 • Kursisterne evaluerer på følgende områder i en graduering fra 1 til 10, hvor
  10 udtrykker udpræget tilfredshed:

  • Rådgivning/information inden kursusdeltagelse

  • Kursussted, faciliteter, fortæring

  • Opfyldelse af mine egne generelle forventninger

  • De værktøjer jeg blev præsenteret for på kurset

  • Kursets metodik

  • Instruktørernes kompetencer

  • Din vurdering af kurset som helhed

 • Kursus evalueringens gennemsnit for de seneste to år ("kurset som helhed")
  offentliggøres på A-2's hjemmeside omregnet til: fra 1 til 5 stjerner. For
  kursusaktivitet med under 100 deltagere i den 2 årige periode oplyses
  evalueringerne ikke på grund af statistisk usikkerhed.

Quality Board:

Når virksomheder, styrelser, institutioner og organisationer vælger at
investere i udvikling, er det ud fra en klar forventning om, at investeringen
bærer frugt.

De kurser medarbejdere og ledere deltager i skal være relevante,
vedkommende og funktionelle i forhold til den virkelighed, 
der eksisterer. - Og
relevansen i forhold til virksomhedens kontinuerlige udviklingsproces skal i
øvrigt være høj.

En gruppe erfarne erhvervsledere har valgt at støtte A-2 i den kontinuerlige
kvalitetsudvikling af vore åbne forhandlingskursusprodukter.

Gruppen, der er selvsupplerende, afholder møder i  januar og august. På
augustmødet besluttes, 
hvem der tilbydes plads i det efterfølgende års Quality Board blandt de virksomheder,

der har benyttet sig af A-2 kurser.

Februar 2010 besluttedes følgende sammensætning af

Quality Board:

Navn:                        Titel:                                  Selskab:

John Baastrup         Personalechef                 Folketingets Administration

Hans Henrik            SpangenbergVice            PresidentSAS

Jette Aagaard          AfdelingsdirektørCSC     Danmark

Christian Hodal      AdmDir                             Botjek

Susanne Schøtt      Underdirektør                 Finansrådet

A-2 A/S      CVR: 25 73 49 63

Jægersborg Allé 4, 2920 Charlottenlund, tlf. 39 40 41 00
Vesterballevej 5, 7000 Fredericia, tlf. 39 40 41 00

 • LinkedIn Social Icon
 • email-filled-closed-envelope