Artikler, undersøgelser og interviews

Vejen til succes for Smart City projekter (2016)

A-2 har bistået Københavns Kommune med gennemførelsen af udbud af kompliceret Smart City løsning indenfor ITS området. Derudover har vi også rådgivet om organisationsudvikling i forbindelse med implementering af løsningen. 

Læs om hvordan kommunen succesfuldt fik udviklet og implementeret Smart City-løsninger i artiklen, som udkom i Trafik & Veje 08/2016. Her kan du følge og forstå hele processen fra idé til drift.

Læs hele artiklen her. 

Det Store Spring (2014)

I artiklen diskuterer en række kommunaldirektører hvorledes produktiviteten i kommunerne øges. Artiklen er baseret på en undersøgelse om kommunal produktivitet. Undersøgelsen blev udarbejdet i et samarbejde mellem Danske Kommuner og A-2.


På den brændende platform (2013)

Fire kommunaldirektører fortæller om budgetopfølgning, sanktioner, om at ramme under nullet og om politikernes måske dalende indflydelse. Artiklen er baseret på en undersøgelse der blev udarbejdet i et samarbejde mellem Danske Kommuner og A-2


Kørselsanalyse i Nyborg kommune (2012)

Særkørsler - i nogle kommuner kaldet §-kørsler - er den kommunalt betalte kørsel af børn til skole, specialtilbud mv., kørsel af ældre til dagcenter, lægekørsler og lign. 


God IT-skik (2011)

Publikationen henvender sig til topledelsen, it-bestyrelsen og andre, der har brug for at få et struktureret indblik i, hvad it-området omhandler og hvordan it-området bør håndteres.

Publikationen giver et overblik over alle de discipliner som it-området rummer (fra ledelse til drift) og hvad der er god it-skik, når it-området skal håndteres professionelt og værdiskabende for virksomheden.

Publikationen er udarbejdet af Dansk-it, FSR, ISACA og IIA, og chefkonsulent Bo Lind fra A-2 har deltaget i udarbejdelsen af publikationen som repræsentant for Dansk-it.

Dokumentet er frit tilgængeligt på hjemmesiderne for de respektive organisationer.

Økonomi på processer (2002)

Af Konsulent Katja M. Svendsen og Partner Cuno B. Christensen

"Hvilke af vores kunder er lønsomme?" "Er det de store kunder, som opnår høje rabatter eller er det de små kunder, hvorfra gode priser opnås?" "Tjener vi penge på alle vores produkter?" "Hvilke af vores salgskanaler tjener vi bedst på?" og hvordan kan vi gøre det bedre. En lang række lignende spørgsmål dukker jævnligt op hos enhver leder. Svaret, der gives, er ofte lidt svævende og afhænger af hvor svaret kommer fra. Ikke fordi medarbejdere ikke ønsker at give svar, men fordi de færreste økonomisystemer giver mulighed for at svare på spørgsmålet og det stort set aldrig er muligt at få svar på hvad de enkelte processer koster.


Et af de værktøjer, der kan hjælpe ledelsen med at svare på bl.a. disse spørgsmål er Activity Based Costing(ABC)/Activity Based Management(ABM). Værktøjet er ikke nyt og har i en lang række år været anvendt af store internationale koncerner. I de senere år er værktøjet også blevet udbredt til mange danske virksomheder og den offentlige sektor, dels som en konsekvens af det fortsatte krav om mere value for money, og dels fordi de indirekte omkostninger udgør en stadig større andel af de samlede omkostninger gennem årene. Men nok også især fordi ABC/ABM værktøjerne i langt højere grad er blevet IT understøttet med standard systemer og derfor er blevet en realistisk mulighed.

 

Læs hele artiklen her.

Danske virksomheders erfaringer ved fusioner

Fusioner og sammenlægninger byder ofte på særlige udfordringer for topledelser. For at kortlægge de danske erfaringer har A-2 gennemført en undersøgelse omfattende 100 fusioner og sammenlægninger i dansk erhvervsliv.

Undersøgelsens resultater blev offentliggjort mandag den 25. november 2002 på et Morgenmøde, som blev afholdt i samarbejde med Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service, IT-brancheforeningen og Dansk Management Råd. På mødet fortalte bl.a. adm. dir. Johnny Hansen, Arriva A/S og adm. dir. Klaus H. Ostenfeld, Cowi A/S om deres nyligt gennemførte fusioner. Nedenfor er det muligt at se præsentationerne fra Morgenmødet.

Fusionsundersøgelsen er dokumenteret i en rapport, som kan rekvireres ved at kontakte Rasmus Andersen.

Storcenter administration

Artikel i Kommunalbladet 01-00
Af Steffen Boesen, interview med Cuno Bille Christensen.

Shared service center. Om fem år er det noget, alle kender.

I udlandet buldrer det allerede af sted. Og der kommer hele tiden flere og flere interesserede i Danmark, siger Cuno B. Christensen, partner i A-2 A/S.

Han fortæller om shared service centres - servicecentre - i en hel del danske virksomheder.

 

Læs hele artiklen her.

Outsourcing af IT kan have mange ansigter

Artikel i Kommunernes IT Magasin, marts 2001
Af Cuno Bille Christensen, partner A-2 A/S

Outsourcing gøres således af taktiske eller strategiske årsager. Taktisk outsourcing er den traditionelle, hvor det er hensigtsmæssigt at outsource hele eller dele af IT-drift, udvikling eller vedligeholdelse som følge af mangel på kompetence eller manglende evne til at gennemføre funktionen til den rigtige pris. Kommuner og øvrige offentlige institutioner kan her have meget udbytte af dette. Mindre enheder har ofte ikke kritisk masse til at have den nødvendige kompetence i huset og har derfor stor fordel af at outsource væsentlige dele af IT-området. Den offentlige lønpolitik har også tvunget mange til at gennemføre outsourcing, ganske enkelt for di man ikke er konkurrencedygtig på jobmarkedet.

 

Læs hele artiklen her.

Dansk styring af økonomien alt for dyr

Shared Services Centre - En vej til optimering og effektivisering af økonomifunktionerne

Artikel Børsen - fredagskommentar
Af Anders Lundby og Cuno Bille Christensen


I begyndelsen af dette år (1998) gennemførte vi en undersøgelse af økonomifunktionerne i Danmarks 200 største virksomheder. Den viste, at der er store forskelle på det omkostningsforbrug, som danske virksomheder har for at drive økonomifunktionerne samtidig med, at niveauet i mange tilfælde er væsentlig højere en det normale i udenlandske virksomheder. I udlandet er det normale omkostningsforbrug for at drive økonomifunktionen inklusive alle såvel centrale som decentrale funktioner omkring 1,5-2 procent af omsætningen. Målsætningen for mange af disse virksomheder er desuden en reduktion af omkostningsforbruget til 1-1,5 procent over de næste år. I Danmark kan vi se, at mange virksomheder bruger væsentlig mere - nogle bruger faktisk så meget som 10 procent af omsætningen på at drive deres økonomifunktioner.

Læs hele artiklen her.

A-2 A/S      CVR: 25 73 49 63

Jægersborg Allé 4, 2920 Charlottenlund, tlf. 39 40 41 00
Vesterballevej 5, 7000 Fredericia, tlf. 39 40 41 00

  • LinkedIn Social Icon
  • email-filled-closed-envelope